4η Ημερίδα Επιμόρφωσης Καθηγητών Ισπανικής της Ισπανοελληνικής Ένωσης Γλώσσας και Πολιτισμού με τίτλο: «Προγράμματα CLIL και νέες εκδοτικές κυκλοφορίες»

07.04.2017

Επιμορφωτική Ημερίδα Καθηγητών Ισπανικής της Ισπανοελληνικής Ένωσης Γλώσσας και Πολιτισμού με  πρακτικά εργαστήρια και παρουσιάσεις εγχειριδίων διδασκαλίας με εφαρμογές στην διδασκαλία της Ισπανικής ως ξένης γλώσσας.

περισσότερα:
Unión Hispano-Helena de Lengua y Cultura

Σχετικά αρχεία