3ο Σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ»

22.11.2010

3ο Σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ» το οποίο εκπονήθηκε από το ΑΠΘ σε συνεργασία με την 9η ΕΒΑ