2ος Πολιτιστικός – Σκακιστικός γύρος Θεσσαλονίκης

21.06.2016

2ος Πολιτιστικός – Σκακιστικός γύρος Θεσσαλονίκης
Διοργάνωση: Σκακιστικός Όμιλος ΣΑΧ Θεσσαλονίκης
Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης