2ο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας με τίτλο «Η Θεολογία συνδιαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο»

27.02.2016 - 28.02.2016

2ο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας με τίτλο «Η Θεολογία συνδιαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο», οργανώθηκε από το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» με την  υποστήριξη του Μουσείου.