2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων

12.11.2015 - 13.11.2015

2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Πανεπιστήμιο Κολωνίας με θεματικές
Βυζαντινολογία – Κλασική Φιλολογία – Παπυρολογία. Διοργανώνεται από τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών και τον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και τους αντίστοιχους τομείς του Πανεπιστημίου της Κολωνίας.

Σχετικά αρχεία