16ο Συνέδριο της Διεθνούς Ομάδας για την Παλαιοεθνοβοτανική

20.06.2013

Διεξαγωγή επίσημου δείπνου με την υποστήριξη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της Διεθνούς Ομάδας για την Παλαιοεθνοβοτανική υπό την αιγίδα Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας ΑΠΘ, αίθριο ΜΒΠ