15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας

31.10.2018 - 02.11.2018

15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας της Χαρτογραφικής Επιστημονικής Εταιρείας Ελλάδας (ΧΕΕΕ) με τίτλο «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων».  Το Μουσείο είναι υποστηρικτής της εκδήλωσης.
Χώρος: Αμφιθέατρο “Στέφανος Δραγούμης”