Δανεισμός Εκθεμάτων

Byzantium through the Centuries (Το Βυζάντιο μέσα στους αιώνες)

24.06.2016 - 02.10.2016

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετείχε με οκτώ εκθέματα από τις συλλογές του στην έκθεση με τίτλο “Byzantium through the Centuries” (Το Βυζάντιο μέσα στους αιώνες), που φιλοξενήθηκε στο Μουσείο Ερμιτάζ της Αγίας Πετρούπολης από τις 24 Ιουνίου ως τις 2 Οκτωβρίου 2016. Αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης, υψηλής ιστορικής και αισθητικής αξίας εκτέθηκαν. Τα εκθέματα προέρχονταν από είκοσι δύο δημόσια μουσεία και εκκλησιαστικές συλλογές στην Ελλάδα. Η παρουσίαση εμπλουτίστηκε επίσης με εκθέματα από το Μουσείο Ερμιτάζ.  Τμήματα ψηφιδωτών και τοιχογραφικών, φορητές ξύλινες εικόνες, χειρόγραφα και κοσμήματα ήταν μερικά από τα αντικείμενα με τα οποία συμμετείχε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στην έκθεση με στόχο να παρουσιαστεί ο πολιτισμός μιας σπουδαίας αυτοκρατορίας και το πολιτιστικό της αποτύπωμα, ακόμη και σήμερα ορατό σε έργα σύγχρονης τέχνης.

Xώρος έκθεσης

Μουσείο Ερμιτάζ, Αγία Πετρούπολη

Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —   Επίσκεψη στο Μουσείο  —