Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δωρήματα. Μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα. Στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου, Θεσσαλονίκη 2019

Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δωρήματα. Μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα. Στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου, Θεσσαλονίκη 2019

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δωρήματα. Μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα. Στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου, Θεσσαλονίκη 2019