Πρόγραμμα - περιλήψεις της επιστημονικής συνάντησης «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων (16ος – 19ος αι.)»

Πρόγραμμα - περιλήψεις  της επιστημονικής συνάντησης «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων (16ος – 19ος αι.)»

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Πρόγραμμα - περιλήψεις  της επιστημονικής συνάντησης «Το ξυλόγλυπτο τέμπλο των μεταβυζαντινών χρόνων (16ος – 19ος αι.)», Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη"