Μεταβυζαντινά χαρακτικά

Μεταβυζαντινά χαρακτικά

Κατηγορία:  Πρακτικά Συνεδρίου

Ημερομηνία Έκδοσης:  1999

Γλώσσες:  Ελληνικά

Τιμή:  €12.00

Α. Τούρτα, 1999. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, 10 Νοεμβρίου 1995, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.