Εικόνες από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας

 Εικόνες από τις Ορθόδοξες Κοινότητες της Αλβανίας

Κατηγορία:  Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης

Ημερομηνία Έκδοσης:  2006

Γλώσσες:  Αγγλικά

Τιμή:  €50.00

Υπουργείο Πολιτισμού. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,  Συλλογή Εθνικού Μουσείου Μεσαιωνικής Τέχνης Κορυτσάς, Επιστημονική επιμέλεια: Αναστασία Τούρτα, Εισαγωγή: Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Κείμενα καταλόγου: Ευγενία Δρακοπούλου, Θεσσαλονίκη, 14 Μαρτίου – 12 Ιουνίου 2006, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, 2006

Δείτε Επίσης