Υπέρπυρο του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού

  • Κωδικός:  ΒΝ 226
  • Είδος:  Νόμισμα - υπέρπυρο
  • Χρονολόγηση:  1164-1167
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 3 εκ., βάρος 4,40 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χρυσός
  • Προέλευση:  Νέος Παντελεήμων Πιερίας

Στη μια όψη ,που είναι η κυρτή, εικονίζεται ο Χριστός στον τύπο του Εμμανουήλ, δηλαδή νέος. Πλαισιώνεται απο την επιγραφή ΙC- ΧC (Ιησούς Χριστός) και ολόγυρα η επίκληση «+Κύριε βοήθει».
Στην πίσω όψη, που είναι η κοίλη, εικονίζεται όρθιος  ο Μανουήλ Α΄, με αυτοκρατορική ενδυμασία, κρατώντας λάβαρο και σταυροφόρο σφαίρα. Πάνω δεξιά στο βάθος φαίνεται το χέρι του Θεού. Στιχηδών αριστερά και δεξιά διαβάζουμε «Μανουήλ Δεσπότη τω Πορφυρογεννήτω». Εκδόθηκε απο το νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης.