Υπέρπυρο του Ιωάννη Β΄ Κομνηνού

  • Κωδικός:  ΒΝ 227
  • Είδος:  Νόμισμα - υπέρπυρο
  • Χρονολόγηση:  1137-1143
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 3 εκ., βάρος 4,41 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χρυσός
  • Προέλευση:  Νέος Παντελεήμων Πιερίας

Στη μια όψη, που είναι η κυρτή, εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορας, δεξιά και αριστερά η επιγραφή ΙС-ΧС (Ιησούς Χριστός) και ολόγυρα η επίκληση  «+Κύριε βοήθει».
Στην πίσω όψη που είναι η κοίλη, απεικονίζεται ο αυτοκράτορας ολόσωμος με αυτοκρατορικό ένδυμα και σταυροφόρο σφαίρα στο χέρι, να στέφεται από την Θεοτόκο. Αριστερά κατακόρυφα διαβάζουμε  «Ιωάννης Δεσπότης»  και VΘ  ΡΜ (Μήτηρ Θεού).
Το νόμισμα ανήκει στο νομισματοκοπείο της Κωνσταντινούπολης.