Σόλιδος Θεοφίλου

  • Κωδικός:  ΒΝ 236
  • Είδος:  Νόμισμα - σόλιδος
  • Χρονολόγηση:  832-839
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 2 εκ., βάρος 4,38 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χρυσός
  • Προέλευση:  Άγνωστη

Στη μια όψη εικονίζεται ο αυτοκράτορας Θεόφιλος  σε προτομή, με αυτοκρατορικό ένδυμα, κρατώντας σταυρό και ακακία. Ολόγυρα διαβάζουμε την επιγραφή, «Θεόφιλος βασιλεύς». Στην πίσω όψη εικονίζονται ο πατέρας του Θεόφιλου Μιχαήλ Β΄, με το γιο του Κωνσταντίνο, ντυμένοι με αυτοκρατορικό ένδυμα. Ανάμεσα στα κεφάλια τους υπάρχει σταυρός. Κυκλικά διαβάζουμε την επιγραφή «Μιχαήλ και Κωνσταντίνος». Το νόμισμα ανήκει στις νομισματικές εκδόσεις της συμβασιλείας του Θεόφιλου με τον πατέρα του Μιχαήλ Β΄, ιδρυτή της δυναστείας του Αμορίου (820 – 867).