Σόλιδος Ηρακλείου

  • Κωδικός:  BN 2288/5
  • Είδος:  Νόμισμα - σόλιδος
  • Χρονολόγηση:  613/614-630
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 2 εκ., βάρος 4,43 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χρυσός
  • Προέλευση:  Παράδοση Σουβατζή

Στην μια όψη εικονίζεται ο αυτοκράτορας Ηράκλειος αριστερά και ο γιος του και συμβασιλέας Ηράκλειος Κωνσταντίνος δεξιά, φορούν χλαμύδα και στέμμα με σταυρό. Ανάμεσα στα κεφάλια τους υπάρχει σταυρός. Ολόγυρα η επιγραφή ddNNhERACLIUS ЄτhЄRACONSTPPAV (Dominus Noster Heraclius et Heraclius Constantinus Perpetuus Augustus), που σημαίνει «οι Κύριοι μας Ηράκλειος και Ηράκλειος Κωνσταντίνος οι Αιώνιοι Αυτοκράτορες».
Στην πίσω όψη απεικονίζεται σταυρός σε βαθμιδωτή βάση. Κυκλικά διαβάζουμε την επιγραφή VICTORIA AUGU (Victoria Augustorum) που σημαίνει « Νίκη των Αυτοκρατόρων» και κάτω αναγράφεται το νομισματοκοπείο της ΚωνσταντινούποληςCONOB (COΝ και ΟΒ[ryzum] που σημαίνει καθαρός χρυσός).