Μουσικό χειρόγραφο (Θείες Λειτουργίες)

Μουσικό χειρόγραφο (Θείες Λειτουργίες)
  • Κωδικός:  ΒΧφ 8
  • Είδος:  Χαρτώος κώδικας
  • Χρονολόγηση:  1637-1638
  • Διαστάσεις:  Ύψος 22 εκ., πλάτος 16 εκ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χαρτί

Ο χαρτώος κώδικας φέρει δερμάτινη στάχωη με τις έντυπες παραστάσεις της Σταύρωσης και της Παναγίας ένθρονης με τον Χριστό, ενώ αριθμεί 132 φύλλα με τις θείες λειτουργίες του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και τη λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων του Γρηγορίου του Διαλόγου. Η ολοσέλιδη μικρογραφία του κάθε ιεράρχη όρθιου και ολόσωμου με λειτουργική ενδυμασία και ανοιχτό ειλητάριο προηγείται της λειτουργίας που ο ίδιος συνέγραψε. Ο κώδικας χρονολογείται στα 1637-1638, ενώ βιβλιογραφικό σημείωμα αναφέρει ως γραφέα του τον Άνθιμο εξ Ιωαννίνων, μαθητή του γνωστού βιβλιογράφου Λουκά του Κυπρίου. Στον Άνθιμο αποδίδονται έξι ακόμη κώδικες που σώζονται στις βιβλιοθήκες μονών του Άθω και των πατριαρχίων Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, αποτελώντας δείγματα της καλλιγραφικής αναγέννησης που σημειώνεται σε μοναστικούς κύκλους της ορθόδοξης Ανατολής, στις αρχές του 17ου αιώνα.