Μολυβδόβουλλο του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

  • Κωδικός:  ΒΜο 34
  • Είδος:  Μολυβδόβουλλο
  • Χρονολόγηση:  1259-1282
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 3 εκ., βάρος 31,51 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Μολύβι
  • Προέλευση:  Αγορά συλλογή Ζάκου

Μολύβδινη σφραγίδα του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου (1259-1282),από τη συλλογή του Γ. Ζάκου. Στη μια πλευρά εικονίζεται ο Χριστός. Πάνω δεξιά και αριστερά υπάρχει η επιγραφή ΙC-XC (Ιησούς Χριστός).
Στην πίσω πλευρά εικονίζεται ο αυτοκράτορας με αυτοκρατορική ενδυμασία, κρατώντας κοντό λάβαρο και σταυροφόρο σφαίρα. Στον κάμπο πάνω δεξιά προβάλλει το χέρι του Θεού. Καθέτως αριστερά και δεξιά διαβάζουμε « Μιχαήλ Δεσπότης ο Παλαιολόγος».
Η σφραγίδα ανήκει στον αυτοκράτορα που το όνομά του συνδέθηκε με την ανασύσταση της αυτοκρατορίας το 1261, μετά τη λατινική κατάκτηση του 1204. Ανήκει στα μολυβδόβουλλα του αυτοκράτορα της Νίκαιας και στα χρόνια που ο Μιχαήλ Η’ εξασφάλιζε τη διαδοχή του στο θρόνο των βυζαντινών αυτοκρατόρων.