Βημόθυρο ο Ευαγγελισμός, οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος

Βημόθυρο ο Ευαγγελισμός, οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος
  • Κωδικός:  BEI 97
  • Είδος:  Βημόθυρο
  • Χρονολόγηση:  15ος αιώνας
  • Διαστάσεις:  Ύψος 122 εκ., πλάτος 69,5 εκ., πάχος 4,8 εκ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Ξύλο, αυγοτέμπερα
  • Προέλευση:  Συλλογή Δ. Οικονομοπούλου

Βημόθυρο δύο φύλλων, προερχόμενο από πύλη τέμπλου έχει θέμα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στην επάνω ζώνη και τους πρωτοκορυφαίους αποστόλους στην κάτω ζώνη. Η σκηνή του Ευαγγελισμού προβάλλεται μπροστά από υψηλά κτίσματα, με τον αρχάγγελο προσερχόμενο με έντονο βηματισμό από αριστερά και τη Θεοτόκο προβάλλοντας το δεξί χέρι σε ένδειξη αποδοχής του μηνύματος του Γαβριήλ, κρατώντας στο αριστερό χέρι αδράχτι. Ο Πέτρος και ο Παύλος προβάλλονται συμμετρικά στραμμένοι στο κέντρο, ο πρώτος με το δεξί χέρι σε κίνηση λόγου και κλειδιά με τυλιγμένο ειλητό στο αριστερό χέρι, ενώ ο Παύλος κρατά με τα δύο χέρια κλειστό Ευαγγέλιο. Η παράσταση του Ευαγγελισμού αποτελεί το κατεξοχήν θέμα διακόσμησης βημόθυρων, καθώς προηγείται της Ενανθρωπίσεως και της Σταυρικής Θυσίας του Χριστού, ενώ συνδέεται με την τελούμενη θεία Λειτουργία στον χώρο του Ιερού Βήματος. Η εικονογραφία του θέματος παγιώνεται το 14ο αιώνα. Η τεχνοτροπία του έργου το εντάσσει στην τέχνη της Κωνσταντινούπολης του 14ου αιώνα και τέχνης της πρώιμης Κρητικής Σχολής του 15ου αιώνα.