Ψηφιακή δράση - Η ενδυμασία στο Βυζάντιο

Ψηφιακή δράση - Η ενδυμασία στο Βυζάντιο

Συνεχίζουμε τις ψηφιακές εκπαιδευτικές μας δράσεις παρουσιάζοντας όψεις της ενδυμασίας βασιλιάδων, στρατιωτών και χωρικών του Βυζαντίου μέσα από εκθέματα της μόνιμης έκθεσή μας. Το σχετικό ψυχαγωγικό βίντεο απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φωτογραφίες εκθεμάτων του Μουσείου και σύντομα κείμενα.

Καλή διασκέδαση!

Βίντεο