Συνέδριο "Ζωγράφοι και εργαστήρια στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος" -α΄ εγκύκλιος

Ημερομηνία Έναρξης:  05/03/2020

Ημερομηνία Λήξης:  31/05/2020

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο και δελτίο συμμετοχής για επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Ζωγράφοι και εργαστήρια στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος

(18ος – αρχές 20ου αι.)» που οργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. 

 

Επισυναπτόμενα