Παράταση της περιοδικής έκθεσης «Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα» στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου

Παράταση της περιοδικής έκθεσης «Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα» στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου

Παράταση της περιοδικής έκθεσης «Δωρήματα: μικρές ιστορίες για νέα αποκτήματα» στη μνήμη της Γεωργίας Παπαζώτου μέχρι τις 30/9/2020.