"Μόρφου. Η σύληση και η καταστροφή της πανάρχαιας κληρονομιάς"

"Μόρφου. Η σύληση και η καταστροφή της πανάρχαιας κληρονομιάς"

Κατηγορία:  Περιοδεύουσες Έκθεσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  19/10/2013

Ημερομηνία Λήξης:  19/01/2014

Εγκαίνια:  19/01/2014

Χώρος:  Διάδρομοι της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού φιλοξενεί μέρος της φωτογραφικής έκθεσης του Δήμου Μόρφου.
Η έκθεση, η οποία έχει παρουσιαστεί στην Αθήνα, τη Σλοβενία και τη Μεγάλη Βρετανία, αποτελείται από φωτογραφικούς πίνακες διαστάσεων 60 x 80 εκ.. Από αυτούς επιλέχθηκαν 36, στους οποίους παρουσιάζονται βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί της Μόρφου στη σημερινή τους κατάσταση, δηλαδή μετά το 1974.
Η φωτογραφική έκθεση αποτελεί παράλληλη εκδήλωση της περιοδικής έκθεσης "Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο. Ένας ακρίτας άγιος ταξιδεύει".

 

Φορείς

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Δήμος Μόρφου

 

Φωτογραφίες