ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ από τη συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ από τη συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  11/11/1995

Ημερομηνία Λήξης:  03/03/1996

Χώρος:  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Έκθεση της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκη) στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού