Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας

Κατηγορία:  Περιοδεύουσες Έκθεσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  01/08/2014

Ημερομηνία Λήξης:  31/08/2014

Χώρος:  Ζιντζιρλί Τζαμί Σερρών

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης του Κράλιεβο (Zavod za Zastitu Spomenika Kulture Kraljeva) συμμετέχει στη δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι Πολιτισμών» με τη φωτογραφική έκθεση «Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας».
Το μεσαιωνικό βασίλειο της Σερβίας συνδεόταν με το Βυζάντιο και ειδικότερα με τη Θεσσαλονίκη με πολλαπλούς και πολυεπίπεδους δεσμούς. Η κεντρική Σερβία μάλιστα, περιοχή ευθύνης του Ιδρύματος για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Κράλιεβο, χαρακτηρίζεται από την πληθώρα σημαντικών εκκλησιαστικών και κοσμικών μνημείων που διατηρήθηκαν στη περιοχή, μαρτυρώντας το υψηλότατο καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και τεχνολογικό επίπεδο κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, όταν στη Σερβία βασίλευε η δυναστεία των Νεμανιδών (1166 - 1371). Μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό της έκθεσης παρουσιάζονται τα σημαντικότερα και αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Τα περισσότερα από τα επιλεχθέντα μνημεία αποτελούν μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και συμπεριλαμβάνονται στον αντίστοιχο κατάλογο της UNESCO.Θα πραγματοποιηθεί, επίσης, διάλεξη του Dr. Slobodan Curcic, ομότιμου καθηγητή αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Princeton, με θέμα "Patronage of King Stefan Uros II Milutin: Politics and Architecture in Serbia, ca. 1300-1320".Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Ίδρυμα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης του Κράλιεβο (Zavod za Zastitu Spomenika Kulture Kraljeva) συμμετέχει στη δράση της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη, Σταυροδρόμι Πολιτισμών» με τη φωτογραφική έκθεση «Αρχιτεκτονικοί Θησαυροί από την Καρδιά της Μεσαιωνικής Σερβίας».

Φορείς

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού,  Ίδρυμα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης του Κράλιεβο,Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

Φωτογραφίες