«Ορθόδοξα Χαρακτικά από τη Συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου»

«Ορθόδοξα Χαρακτικά από τη Συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου»

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  04/11/1995

Ημερομηνία Λήξης:  03/03/1996

Εγκαίνια:  04/11/1995

Χώρος:  Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων ΜΒΠ

Φωτογραφίες