«Η Εικόνα του/της Επιστήμονα στην Ελλάδα, 1900-1980»

Κατηγορία:  Περιοδικές Εκθέσεις

Ημερομηνία Έναρξης:  11/10/2007

Ημερομηνία Λήξης:  18/11/2007

Εγκαίνια:  11/10/2007

Χώρος:  Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων Μ.Β.Π.

Συνδιοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

 

Φορείς

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ, Ερευνητική ομάδα «Φύλο και Επιστήμη», Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ