Θεματικό φυλλάδιο για ελεύθερη επίσκεψη στο Μουσείο, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 «Πνοές Ανέμων».

Ημερομηνία Έναρξης:  21/10/2017

Ημερομηνία Λήξης:  21/10/2017

Θεματικό φυλλάδιο για ελεύθερη επίσκεψη στο Μουσείο με θέμα Πνοές Ανέμων.  Ανθρώπινη (ανα)πνοή και Αερικά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 «Πνοές Ανέμων».