Θεματική ξενάγηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 «Πνοές Ανέμων».

Ημερομηνία Έναρξης:  22/10/2017

Ημερομηνία Λήξης:  22/10/2017

Θεματική ξενάγηση για ενήλικες με τίτλο Το «αέριον γένος» των δαιμόνων στη λαϊκή δοξασία των Βυζαντινών από τον αρχαιολόγο Δρ Παναγιώτη Καμπάνη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Περιβάλλον και Πολιτισμός 2017 «Πνοές Ανέμων».