Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία»

Ημερομηνία Έναρξης:  01/11/2019

Ημερομηνία Λήξης:  01/11/2019

Ώρα Έναρξης:  09:45

Χώρος:  Μελίνα Μερκούρη

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία», η οποία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου.
Πρόκειται για μία παρουσίαση των γνωστών και άγνωστων οχυρών θέσεων (πόλεις, οικισμοί, σταθμοί, πύργοι, διατειχίσματα, παρατηρητήρια-φυλάκια) της εποχής του Ιουστινιανού Α΄ από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αλλά και το φωτισμό θεμάτων, που αφορούν την καστροκτισία και την οχυρωτική, τη μηχανική, την οργάνωση και τη χρήση του χώρου, αλλά και τις πολεμικές τεχνικές της εποχής.
Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Είσοδος ελεύθερη.