ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

Ώρες Βυζαντίου

Πρόκειται για εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης “Ώρες Βυζαντίου” που φιλοξενήθηκε στους χώρους του Λευκού Πύργου.