ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

Λινά και μεταξένια

Πρόκειται για καλοκαιρινή εκπαιδευτική δράση για νήπια που υλοποιήθηκε το 2013.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά γνωρίζουν τις πρώτες ύλες της παραγωγής των υφασμάτων κατά την βυζαντινή εποχή και την τέχνη της υφαντικής, παρατηρούν και περιγράφουν τα ρούχα των βυζαντινών, ζωγραφίζουν και φτιάχνουν ένα δικό τους υφαντό.

Στόχοι  του προγράμματος

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα τα παιδιά επιδιώκεται να:
– εξοικειωθούν με τον χώρο του μουσείου
– γνωρίσουν τα ρούχα των βυζαντινών
– εξοικειωθούν με την έννοια της υφαντικής
– να γνωρίσουν τις πρώτες ύλες της υφαντικής και τον τρόπο λειτουργίας του αργαλειού
– να αναπτύξουν τον προφορικό λόγο και την λεπτή τους κινητικότητα.

 

Κοινό

Μαθητές

Αριθμός ατόμων

Ομάδες παιδιών 6 ατόμων

Χώρος

Αίθουσα 2

Σχεδιασμός

Σουμιντούμπ Βαλεντίνα, Νηπιαγωγός - Μουσειολόγος, εργαζόμενη στον τομέα Ε.Π. του ΜΒΠ, μέσω προγράμματος ΚΟΧ.Π

Χρηματοδότηση

Σωματείο των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού