ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

Κάστρα, ιππότες και τοξότες

Στο πλαίσιο της έκθεσης από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκπαιδευτική δράση (21-12-18 έως 30-9-19) για μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Γ΄ και Δ τάξη). Το πρόγραμμα σχεδίασε η δρ. Ευαγγελία Αγγέλκου, αρχαιολόγος, η οποία ήταν και η υπεύθυνη για την υλοποίησή του. Στην υλοποίηση συμμετείχαν φοιτητές και φοιτήτριες στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης στο Μουσείο.

Κοινό

Μαθητές

Χώρος

Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων "Κυριάκος Κρόκος"