ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Σεμινάρια-ημερίδες

Ημερίδα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις IPs»

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και το τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2023 διοργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης για το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες. Από τις βούλλες στις Ips».

Το πρόγραμμα που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση, με αφορμή τη συλλογή μολυβδόβουλλων του Μουσείου ξεκίνησε να υλοποιείται την τρέχουσα σχολική χρονιά και αποτελεί μια στοχευμένη εκπαιδευτική δράση, καθώς απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Χώρος

Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη"