ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Σεμινάρια-ημερίδες

Ενημερωτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς – Ιανουάριος 2016

Την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016 στις 2.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση για όσους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν κλείσει ραντεβού να υλοποιήσουν μόνοι τους εκπαιδευτικό πρόγραμμα («Όψεις της καθημερινής ζωής στην Παλαιοχριστιανική εποχή», «Το βυζαντινό κάστρο», «Νερό πηγή ζωής» και «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου»). Οι συμμετέχοντες έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης. Στη συνάντηση συμμετείχαν 39 εκπαιδευτικοί.

Κοινό

Εκπαιδευτικοί