ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα σχολικής χρονιάς 2023-2024

Για τη σχολική χρονιά 2023 –2024 το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού προτείνει στους/στις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:

Για μαθητές/μαθήτριες
Ε΄και Στ΄ Δημοτικού
• Γυμνασίου
• Λυκείου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

1.«Γνωρίζω τις βυζαντινές σφραγίδες – από τις βούλλες στις IPs»
Υλοποιείται από το προσωπικό του Μουσείου και αφορά ένα σχολικό τμήμα κάθε φορά. Σε περίπτωση που πρόκειται να έρθουν δύο ή περισσότερα τμήματα, οι συνοδοί εκπαιδευτικοί του δεύτερου ή τρίτου τμήματος μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι, με την υποστήριξη του προσωπικού, το πρόγραμμα «Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο».

2. «Κάρτες επίσκεψης στο Μουσείο»
Για ένα ή περισσότερα σχολικά τμήματα. Μπαίνουν στο μουσείο με μικρή χρονική διαφορά. Το υλοποιούν οι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη του προσωπικού. Με τις κάρτες οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μαθαίνουν πώς να επισκέπτονται δημιουργικά ένα μουσείο.

3. «Αλλοτινά και τωρινά πρόσωπα του χρόνου» -Μόνο για μαθητές Γυμνασίου -Λυκείου. Το υλοποιούν μόνοι τους οι εκπαιδευτικοί.
Το Μουσείο παρέχει όλο το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2313 306476 και 2313 306419 τις εξής ημέρες:

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 από ώρα 08.00 έως 13.30
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 από ώρα 08.00 έως 13.30

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σύντομα θα ανακοινωθεί ημερομηνία για την υλοποίηση διαδικτυακής ημερίδας για τους/τις εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενημερωθούν για τις παραπάνω δράσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν μόνοι τους.

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί, εφόσον έχουν ορίσει ημερομηνία επίσκεψης, παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν την επίσκεψή τους τηλεφωνικά, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν.

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν