ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ / Δράσεις

«Ανακυκλώνω, συντηρώ, επαναχρησιμοποιώ – από το Βυζάντιο ως σήμερα»

23.09.22, 17-18.5.23

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2022 με θέμα «Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά -Διατηρώντας το παρελθόν για τις μελλοντικές γενιές» σχεδιάστηκε από το τμήμα των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανακυκλώνω, συντηρώ, επαναχρησιμοποιώ – από το Βυζάντιο ως σήμερα», με θέμα την ανακύκλωση διαχρονικά.

Το ίδιο πρόγραμμα υλοποιήθηκε και στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων στις 17 και 18 Μαΐου 2023.

Μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες περιηγούμαστε το μουσείο αναζητώντας αντικείμενα που έχουν επαναχρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια οι μαθητές συμμετέχουν σε δημιουργικό εργαστήριο κατασκευής αντικειμένων από σύγχρονα ανακυκλώσιμα υλικά.

Κοινό

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί

Χώρος

Αίθουσα 2, Αίθουσα 3, Αίθουσα 4, Αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων