Παλαίτυπα

Η συλλογή παλαιτύπων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού αριθμεί 22 έργα, η πλειοψηφία των οποίων ανάγεται στον 19ο και στον 20ό αιώνα. Τη μεγαλύτερη ομάδα αποτελούν τα Ευαγγέλια. Οι Ελληνικές εκδόσεις ανάγονται στο 17ο και στο 19ο αιώνα, ενώ σώζεται μία Καραμανλίδικη έκδοση της Καινής Διαθήκης. Ρωσικές εκδόσεις από τετραευάγγελα, ευαγγελιστάρια και Ερμηνεία ευαγγελικών περικοπών του 19ου αιώνα φέρουν επένδυση από βελούδο, άλλοτε με εντυπωσιακό αργυρεπίχρυσο κάλυμμα, όπου οι συνήθεις παραστάσεις της Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Στην κατηγορία των λειτουργικών βιβλίων με διαρκή χρήση καθ’ όλο το εκκλησιαστικό έτος ανήκουν Ευχολόγιο με ευχές για διάφορες περιστάσεις και Ωρολόγιο. Ψαλτήρι και Μηναίο με ακολουθίεςκαι βίους αγίων αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα έργων από το λειτουργικό τυπικό. Έργα που διασώζουν στο περιεχόμενο και στη χρήση τους επιπλέον εκφάνσεις της λατρείας του ορθόδοξου κόσμου είναι οι εκδόσεις με την Ακολουθία των Προηγιασμένων Δώρωνκαι το Τριώδιο. Πλούσια συλλογή κειμένων αποτελεί έκδοση με την Παλαιά Διαθήκη κατά τους Εβδομήκοντα.Ιδιαίτερη ενότητα με ψυχωφελή αναγνώσματα συνθέτουν αντίτυπα από τον Θησαυρό Δαμασκηνού του Στουδίτου του Θεσσαλονικέως μαζί με τη Φυλακή των πέντε αισθήσεων, καθοδηγώντας τους πιστούς στην προσευχή και στην πνευματική ζωή. Οι εκδόσεις από ετερόκλητα επιστημονικά εγχειρίδια, όπως η Ιστορία της Γης του καθηγητή Μ. Μεϊμάρστη ρώσικη γλώσσα και οι Μελέτες Χριστιανικής Θρησκείας στην ελληνική δείχνουν πόσο εξελιγμένες ήταν η σκέψη και η επιστημονικότητα κατά τον 19ο αιώνα.