Χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως / φωτογραφήσεως

Για έντυπα αιτήσεων για χορήγηση αδείας κινηματογραφήσεως / φωτογραφήσεως πατήστε εδώ

ΦΕΚ: Άδειες κινηματογράφησης-φωτογράφησης