ΑμεΑ

Ο τομέας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προσφέρει δραστηριότητες για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Έπειτα από συνεννόηση και συνεργασία με τους υπεύθυνους συνοδούς τους υλοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ομάδας. Επισημαίνεται ότι εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρονται για όλες τις ηλικιακές ομάδες (νήπια-δημοτικά-γυμνάσια-λύκεια-ενήλικες).

Οδηγίες για να οργανώσετε την επίσκεψή σας στο Μουσείο

Θέλετε να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Επικοινωνήστε με τον τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσετε για τις ειδικές ανάγκες της ομάδας την οποία θα συνοδεύσετε και να κλείσετε ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.

  • Προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα το εκπαιδευτικό υλικό του κάθε προγράμματος, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες και να προετοιμάσετε την ομάδα που θα συνοδεύετε στο μουσείο:

Πρόγραμμα: Όψεις της καθημερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf | Βιβλίο για τον μαθητή  pdf

Πρόγραμμα: Παίζουμε ανασκαφή;
Βιβλίο για τον εκπαιδευτικό
pdf

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

  • Το πρόγραμμα στο μουσείο διαρκεί περίπου μία ώρα.
  • Συμμετέχει μία μόνο ομάδα κάθε φορά (ανάλογα με τις ανάγκες της).
  • Χρειάζεται να συμμετέχουν ενεργά τουλάχιστον δύο-τέσσερις συνοδοί, ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
  • Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν.