Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δύο Συλλογές σμίγουν, Θεσσαλονίκη 2019

Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δύο Συλλογές σμίγουν, Θεσσαλονίκη 2019

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Φυλλάδιο της περιοδικής έκθεσης: Δύο Συλλογές σμίγουν, Θεσσαλονίκη 2019