Τεύχος προγράμματος - περιλήψεων της επιστημονικής ημερίδας "Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία" Μνήμη Ν. Μουτσόπουλου (1927-2019).

Τεύχος προγράμματος - περιλήψεων της επιστημονικής ημερίδας  "Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία" Μνήμη Ν. Μουτσόπουλου (1927-2019).

Γλώσσες:  Ελληνικά