ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ 2012/2018

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ 2012/2018

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Το έργο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 2012/2018, Θεσσαλονίκη 2019  (Επιμέλεια: Δρ Αγαθονίκη Τσιλιπάκου)