Κατάλογος περιοδικής έκθεσης «Θρησκευτική τέχνη από τη Ρωσία στην Ελλάδα»

Κατάλογος περιοδικής έκθεσης «Θρησκευτική τέχνη από τη Ρωσία στην Ελλάδα»

Κατηγορία:  Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης

Κατάλογος περιοδικής έκθεσης «Θρησκευτική τέχνη από τη Ρωσία στην Ελλάδα»,

επιμ. Γ. Μπόιτσεβα και Α. Δρανδάκη, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 13 Δεκεμβρίου 2017-11 Φεβρουαρίου 2018.