Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και Αναπαράσταση της Αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή Τέχνη

Η Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και Αναπαράσταση της Αρχιτεκτονικής στη Βυζαντινή Τέχνη

Κατηγορία:  Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης

Ημερομηνία Έκδοσης:  2009

Τιμή:  €45.00

Επιστημονική επιμέλεια Ευαγγελία Χατζητρύφωνος και Slobodan Ćurčić, 6 Νοεμβρίου 2009 – 31 Ιανουαρίου 2010, Eυρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη 2009

Δείτε Επίσης