ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, «Ζωγράφοι και εργαστήρια στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος (18ος – αρχές 20ου αι.), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 21.11.2020

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, «Ζωγράφοι και εργαστήρια στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος (18ος – αρχές 20ου αι.), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, 21.11.2020

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά