Από τη Σάρκωση του Λόγου στη Θέωση του Ανθρώπου. Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Εικόνες από την Ελλάδα

Από τη Σάρκωση του Λόγου στη Θέωση του Ανθρώπου. Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές Εικόνες από την Ελλάδα

Κατηγορία:  Κατάλογος Έκθεσης με Δανεισμό Εκθεμάτων

Ημερομηνία Έκδοσης:  2008

Γλώσσες:  Ελληνικά

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Κατάλογος Έκθεσης, Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, 6 Οκτωβρίου 2008-15 Ιανουαρίου 2009, Αθήνα 2008

Δείτε Επίσης