«Αναπαραστάσεις της Κατοχής: φωτογραφία, ιστορία, μνήμη»

«Αναπαραστάσεις της Κατοχής: φωτογραφία, ιστορία, μνήμη»

Κατηγορία:  Πρακτικά Συνεδρίου

Ημερομηνία Έκδοσης:  2016

Γλώσσες:  Ελληνικά Αγγλικά

Επιστημονική επιμέλεια: Ηρώ Κατσαρίδου, Ιωάννης Μότσιανος

Ημερίδα στο πλαίσιο της έκθεσης

«Στο περιθώριο του πολέμου»

8 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού