Υπέρπυρο του Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη

  • Κωδικός:  ΒΝ 698
  • Είδος:  Νόμισμα - υπέρπυρο
  • Χρονολόγηση:  1224-1254
  • Διαστάσεις:  Διάμετρος 2,6 εκ., βάρος 4,24 γρ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Χρυσός
  • Προέλευση:  Ρεντίνα

Στη μια όψη απεικονίζεται ο Χριστός ένθρονος, ενώ στην πίσω όψη ο αυτοκράτορας, στεφανώνεται από την Παναγία. Ανήκει στις νομισματικές εκδόσεις της Μαγνησίας, της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, που ιδρύθηκε απο τον Θεόδωρο Α’ Λάσκαρη μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης απο τους Λατίνους το 1204.