Πήλινος αμφορέας εγχυτρισμού

  • Κωδικός:  ΒΚ 4467/192
  • Είδος:  Πήλινος αμφορέας εγχυτρισμού
  • Χρονολόγηση:  4ος-5ος αιώνας
  • Διαστάσεις:  Ύψος 53 εκ., διάμετρος χείλους 10 εκ.
  • Υλικά Κατασκευής:  Πηλός
  • Προέλευση:  Θεσσαλονίκη, ανατολικό νεκροταφείο. Ανασκαφή Λυσσιατρείου

Αμφορέας ωοειδούς σχήματος με αποστρογγυλεμένη βάση που σχηματίζει μαστοειδή απόφυση. Ο λαιμός του αγγείου είναι κυλινδρικός και οι λαβές του ταινιωτές. Βρέθηκε σε ανασκαφή κοιμητηρίου και χρησιμοποιήθηκε για εγχυτρισμό. Ο εγχυτρισμός υπήρξε ένας συνήθης τρόπος ενταφιασμού βρεφών και νηπίων μέσα σε αμφορείς και χύτρες. Ο τρόπος αυτός παραβάλλεται με την επιστροφή στη μήτρα της μητέρας. Για να χρησιμοποιηθούν τα αγγεία για τον σκοπό αυτό, πολλές φορές αφαιρούνταν ο πυθμένας και άλλοτε ο λαιμός έως τον ώμο.